O nás

Žít s radostí je cesta našeho srdce. Jen ve spojení s ním jsme schopni nalézt a projevovat skutečnou sílu.

O nás

Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek je příspěvková organizace města Frýdek- Místek.  Jsme Ži-ra-fa, protože naši uživatelé s námi žijí život s radostí a fantazií. Naše služby jsou určeny osobám s mentálním postižením. Zařízení nabízí své služby klientům již 23 let, nejprve od roku 1993 pod názvem Centrum pro mentálně postiženou mládež a od roku 2003 pod současným názvem.  Během této doby prošla organizace řadou změn, ať již podobou zařízení, názvem, ale hlavně kvalitou poskytovaných služeb.

Poslání

Posláním organizace je poskytovat kvalitní sociální péči osobám s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytované služby

Poskytujeme služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, konkrétně služby denního stacionáře od 1.1.1993 a dvě pobytové služby od 1.4.2010 chráněné bydlení a odlehčovací služby.

Kapacita služby denní stacionáře je rozdělena do tří oddělení. Oddělení zvýšené péče má kapacitu 9 uživatelů, oddělení denního pobytu 18 uživatelů a oddělení dílen 33 uživatelů. Další námi poskytované služby jsou chráněné bydlení a odlehčovací služby. Chráněné bydlení poskytuje zázemí 8 klientům, odlehčovací služby mají kapacitu 2 klienti.

Naše cíle

Každá z našich služeb usiluje o naplnění jiných cílů, které se odvíjejí od charakteru sociální služby.

Služba denního stacionáře nabízí klientům širokou paletu činností odpovídající různorodostí potřeb osob se speciálními potřebami. Každé oddělení denního stacionáře nabízí uživatelům právě jejich cestu v procesu učení, poznávání a orientaci ve světě. Naším cílem je vzbudit v uživateli chtění, motivovat ho k účasti na vlastním rozvoji osobnosti, seberealizaci, přiblížení se osobnímu cíli.

Cílová skupina denního stacionáře jsou děti a dospělí s mentálním postižením ve věku od 3 do 64 let.

Odlehčovací služba si klade za cíl pomoci osobám v péči o osobu blízkou. Naším cílem je nabídnout opatrovníkům a členům rodiny pomoc. Aby si mohli vyřídit potřebné, odpočinout si, či v případě nemoci, měli jistotu, že se o jejich blízké někdo postará a pomůže jim v tíživé situaci. Po tuto dobu poskytujeme uživatelům pomoc a podporu v podmínkách odlehčovací služby, které se snažíme uživatelům co nejvíce přiblížit tak, aby se u nás cítili v bezpečí a měli pocit jistoty.

Cílová skupina odlehčovací služby jsou děti a dospělí s mentálním postižením ve věku od 3 do 64 let.

Služba chráněného bydlení uživatele podporuje v rozvoji dovedností a především soběstačnosti, aby se dokázali o sebe sami postarat (vyprali si, uvařili, uklidili, došli do zaměstnání, pobavili se), ale také aby zvládli různé zátěžové situace v běžném životě. Pracovníci poskytují klientům vhodnou pomoc při prosazování svých práv a zájmů, navazování sociálních vazeb. Cílem služby je podpořit klienta natolik, aby mohl časem bydlet samostatně.

Cílová skupina poskytované služby jsou osoby s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let.

Pravidla pro podávání stížností

Návrhy rozpočtu na r. 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na l. 2019-2020 jednotlivých příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek najdete na stránkách města Frýdek-Místek na úřední desce v sekci pro občany:

http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2018/

http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2019-2020/

 

Nejnovější aktuality

První turistická vycházka v letošním roce

Naši sportovci zahajují první vycházku již v lednu! Tak snad vyrazí s heslem: „Ani mráz, ani déšť na fešáky neplatí!“ A kam se tentokrát půjde? Turistická vycházka:  Řepiště – Sedliště Datum vycházky:   25. ledna 2018 Délka trasy: 5 km – 1,5 hod chůze, minimální převýšení. Sraz účastníků je v dílnách do 8:30 hod. Poté pojedeme autobusem…

Detaily

Hledáme vedoucí(ho) denního stacionáře oddělení dílen

Náplň práce vedoucího pracovníka: vedoucí oddělení provádí denně přímou péči o klienty s mentálním postižením 5 hodin a administrativní a organizační činnosti 3 hodiny řídí práci po stránce organizační a metodické, odpovídá za úroveň činností řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců (vede tým lidí), včetně předepsané dokumentace svolává a řídí pracovní porady na oddělení se všemi…

Detaily

Předvánoční setkání na oddělení Chráněného bydlení

Dne 14. 12. 2017 jsme se sešli s rodinou a kamarády na předvánočním posezení, kde jsme měli možnost si ve vřelé rodinné atmosféře popovídat, ochutnat spousty dobrot a vzájemně se potěšit hezkým slovem či malým dárkem. Chceme Vám poděkovat za spolupráci a podporu v tomto roce a do nového roku 2018 Vám přejeme štěstí, zdraví, pohodu, úspěchy…

Detaily

Svátek sv. Mikuláše v Žirafě-Integrovaném centru

Svátek svatého Mikuláše jsme oslavili vystoupením s tancem a zpěvem. Pracovníci denního stacionáře oddělení denního pobytu nacvičili s klienty lidové tance, které u příležitosti mikulášské besídky zatančili rodičům i Mikulášovi. Tance uživatelé učí naše pracovnice paní Ludmila Fizková, která se ve svém volném čase věnuje mládeži ve folklórním souboru Valašský vojvoda Kozlovice. Sama k představení uvedla, že se…

Detaily

Vánoční trhy Ostrava 2017

V dobré náladě a s těšením se na nové zážitky jsme 5. 12. 2017 vyrazili i letos s paní ředitelkou na Vánoční trhy do Ostravy. I když pršelo, povzbuzovali jsme se tím, „že počasí je na naší straně“, jelikož minulý rok jsme mrzli. Ochutnali jsme pečené kaštany, punč a trdelník na mnoho způsobů. Děkujeme všem, kteří jeli za…

Detaily

Advent začal

Advent v Žirafě začal zdobením vánočních stromků, přípravami na taneční vystoupení, výrobou dárků pro rodiče. Všichni se snažíme o to, aby se nesl v duchu zastavení, pohody, radosti, očekávání, ale hlavně, abychom si byli všichni blíž!

 

 

Výměnné odborné stáže

V letošním roce jsme se rozhodli, že v rámci dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách navážeme spolupráci s organizacemi, které poskytují stejné sociální služby naší cílové skupině klientů. Pracovníci každé služby i každého oddělení zavítali jinam. Výměnné odborné stáže proběhly v Centru sociální pomoci v Třinci, Mikase z.s. v Ostravě, Integrovaném sociálním ústavu v Komorní Lhotce,  Našem světě p.o. (domov Anenská) ve…

Detaily

Den otevřených dveří v Žirafě

Děkujeme všem rodičům, přátelům a návštěvníkům, kteří se za námi přišli podívat. Navštívili nás jednotlivci, kolemjdoucí, ale i velké skupiny, kolegové z jiných sociálních služeb v našem městě. Měli jsme s Vámi pěkný návštěvní den!

Natálie Hamplová, ředitelka organizace

Halloween párty

Na oddělení zvýšené péče v pátek 3.11.2017 probíhala oslava Halloweenu. Už při vstupu do šatny na nás čekala strašidla, čarodějnice a duchové. Oslavě samotné předcházelo čtvrteční pečení muffinů, při kterém všichni nadšeně pomáhali. V pátek ráno si naši uživatelé při světle halloweenských světýlek zasoutěžili ve strašidelných kostýmech a plnili různé tematické úkoly. Na závěr jsme si vydlabali…

Detaily

Úspěch našeho uživatele v mezinárodní výtvarné soutěži

Letos již poosmé pořádala SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, p.o., mezinárodní výtvarnou soutěž prací osob s poruchami autistického spektra s názvem „Pohled do jiného, a přece stejného světa“. Soutěže se každoročně účastní stovky školy a organizací nejen z Čech, Slovenska, ale také z Polska, Estonska či Floridy. Vernisáž s předáváním cen proběhla dne 1.11.2017 ve foaye Nové scény…

Detaily

Chráněné bydlení zahájilo listopad návštěvou mezinárodní vernisáže

Dne 1. 11. 2017 jsme navštívili vernisáž již 8. ročníku mezinárodní výtvarné výstavy žáků s poruchou autistického spektra. „Pohled do jiného a přece stejného světa“ Vernisáž, se konala v Nové scéně Vlast ve Frýdku-Místku. Výstava se nám moc líbila a moc nás potěšilo, když jsme mezi obrázky, které byly i cizích zemí, viděli i výtvarná díla našich…

Detaily

A zase sportujeme

Koncem října 25.10.2017 jsme si pronajali dva badmintonové kurty v hale Polárka.  Uživatelé si museli utvořit 4 týmy dle svých hracích schopností. Všichni byli velmi zapálení pro hru, od minulé návštěvy se řada z nás ve hře zlepšila.  Pro velký zájem budeme v tréninku i nadále pokračovat.

Za denní stacionář pracovníci oddělení dílen