Koncem října 25.10.2017 jsme si pronajali dva badmintonové kurty v hale Polárka.  Uživatelé si museli utvořit 4 týmy dle svých hracích schopností. Všichni byli velmi zapálení pro hru, od minulé návštěvy se řada z nás ve hře zlepšila.  Pro velký zájem budeme v tréninku i nadále pokračovat.

Za denní stacionář pracovníci oddělení dílen