Náplň práce vedoucího pracovníka denního stacionáře na oddělení dílen:

 • vedoucí oddělení provádí denně přímou péči o klienty s mentálním postižením 5 hodin a administrativní a organizační činnosti 3 hodiny
 • řídí práci po stránce organizační a metodické, odpovídá za úroveň činností
 • řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců (vede tým lidí), včetně předepsané dokumentace
 • svolává a řídí pracovní porady na oddělení se všemi zaměstnanci
 • pravidelně se účastní metodických schůzek a porad vedení
 • hlásí, plánuje a zajišťuje personální zajištění oddělení

 Na tuto pozici požadujeme:

 • Vzdělání sociálního pracovníka dle zákona o sociálních službách (§110 zákon č. 108/2006 Sb.)
 • (4)Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je
 1. vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu40)v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
 2. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu41).
 • zdravotní způsobilost, bezúhonnost,
 • smysl pro týmovou práci, zodpovědnost, pečlivost,
 • trpělivost a dobré komunikační schopnosti.

Novému pracovníkovi nabízíme:

 • stabilní práci v hezkém prostředí denního stacionáře, ranní směny pondělí až pátek
 • odpovídající platové ohodnocení
 • zaměstnanecké benefity v podobě stravenek a další výhody

Máte-li o pozici zájem, zašlete:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, jehož součástí bude souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů pro účely výběrového řízení
 • prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis

Uvedené zašlete poštou nebo emailem do 2.3.2018 na ředitelku organizace: Mgr. Natálie Hamplová, Žirafa-Integrované centrum Frýdek-Místek, Fibichova 469 nebo na email: n.hamplova@zirafafm.cz, nezapomeňte uvést telefonní číslo nebo email, abychom Vás mohli pozvat k výběrovému řízení.