Pracovní příležitosti
Příjmeme ergoterapeuta

Do našich řad hledáme ergoterapeuta jako zástup za mateřskou dovolenou. Ergoterapeut u nás vykonává tyto činnosti:

  • provádí ergoterapeutické vyšetření bez odborného dohledu zaměřeného na analýzu aktivit klienta sociálních služeb,
  • hodnotí senzomotoriku, mobilitu a lokomoci, provádí orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností
  • provádí nácvik v oblasti pracovních činností v kontextu fyzického a sociálního prostředí

Bližší informace k pracovní pozici získáte u ředitelky organizace.

Pozice pracovníka v sociálních službách

Vážení uchazeči, v případě, že hledáme nového pracovníka v sociálních službách, vedeme si vlastní databázi, kde ukládáme životopisy uchazečů. Pokud byste v budoucnu u nás chtěli pracovat a zúčastnit se tedy výběrového řízení, můžete nám už dnes zaslat souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů a životopis. V případě dalšího výběrového řízení budete osloveni emailem.

Na pozici pracovníka v sociálních službách musíte splňovat tyto požadavky:

  • bezúhonnost, zdravotní způsobilost
  • střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách (v minimálním rozsahu 150 hodin) a dále se vzděláním dle zvláštních předpisů uvedených v § 116 odst. 5 dle zákona č. 180/2006 Sb. o sociálních službách
  • trpělivost, smysl pro spolupráci v týmu, aktivní pozitivní přístup