Návrhy rozpočtu na r. 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na l. 2019-2020 jednotlivých příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek najdete na stránkách města Frýdek-Místek na úřední desce v sekci pro občany:

http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2018/

http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2019-2020/