Svátek svatého Mikuláše jsme oslavili vystoupením s tancem a zpěvem. Pracovníci denního stacionáře oddělení denního pobytu nacvičili s klienty lidové tance, které u příležitosti mikulášské besídky zatančili rodičům i Mikulášovi.

Tance uživatelé učí naše pracovnice paní Ludmila Fizková, která se ve svém volném čase věnuje mládeži ve folklórním souboru Valašský vojvoda Kozlovice. Sama k představení uvedla, že se s klienty učili každý čtvrtek celý rok. Společně vyťukávali jednoduchý rytmus, nacvičovali určitý pohyb (úkroky, zátočky), zpívali písničky. Vše postupně přidávali, až nacvičili tři tance i s choreografií: „Měla babka trnku, Pásala volky, Šla Nanynka do zelí“. Z písniček společně zpívali koledy: „Pásla ovce valaši, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko“. Oddělení dílen uživatelům našilo sukénky a ostatní části krojů zapůjčil folklórní soubor. Děvčata dostala pentle do vlasů, kluci valašské klobouky a taneční soubor „Žirafáků“ byl připraven. Všichni si krojů užili a moc rádi se rodičům předvedli.

Na vystoupení se přišel podívat i Mikuláš se svou družinou, nechyběl chlupatý čert a hodný anděl. Uživatelé si odnesli ze společného odpoledne nejen balíček dobrot, ale také zážitek a pocit radosti z podařeného vystoupení. Pak si společně s rodiči dali čaj, cukrovíčko a sdělovali si zážitky.

Správa organizace