CENÍK

úkonů základních činností sociální služby chráněné bydlení, ceník stravy od 1.7.2019

 

 

Úkony základních činností při poskytování soc. služby Chráněné bydlení: sazba
a)    poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1.     pomoc s přípravou stravy, 42,-
2.    zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

snídaně: 28,- Kč      oběd:  75, -Kč  večeře:  67,- Kč

b)   poskytnutí ubytování:
1.    ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, 110,-
2.    v případě potřeby praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 42,-
c)    pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1.    pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, 42,-
2.     pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 42,-
3.     podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami, 42,-
d)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:   
1.    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,   42,-
2.     nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,    42,-
3.    zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání,    42,-
4.    podpora v oblasti partnerských vztahů,    42,-
5.    podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,    42,-
e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1.    doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět, 42,-
2.    podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 42,-
3.    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 42,-
f)     sociálně terapeutické činnosti:   
      sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

   42,-
g)     pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1.     pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 42,-
2.      pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 42,-
h)    pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.       pomoc při úkonech osobní hygieny, 42,-
2.       pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 42,-
3.       pomoc při použití WC. 42,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

Ceny úkonů základních činností kromě ubytování a zajištění stravy jsou uvedeny za 1 hodinu i s DPH. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.