O nás

Žít s radostí je cesta našeho srdce. Jen ve spojení s ním jsme schopni nalézt a projevovat skutečnou sílu.

O nás

Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek je příspěvková organizace města Frýdek- Místek.  Jsme Ži-ra-fa, protože naši uživatelé s námi žijí život s radostí a fantazií. Naše služby jsou určeny osobám s mentálním postižením. Zařízení nabízí své služby klientům již 30 let, nejprve od roku 1993 pod názvem Centrum pro mentálně postiženou mládež a od roku 2003 pod současným názvem.  Během této doby prošla organizace řadou změn, ať již podobou zařízení, názvem, ale hlavně kvalitou poskytovaných služeb.

Poslání

Posláním organizace je poskytovat kvalitní sociální péči osobám s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytované služby

Poskytujeme služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, konkrétně služby denního stacionáře od 1.1.1993 a dvě pobytové služby od 1.4.2010 chráněné bydlení a odlehčovací služby.

Kapacita služby denní stacionáře je rozdělena do tří oddělení. Oddělení zvýšené péče má kapacitu 9 uživatelů, oddělení denního pobytu 18 uživatelů a oddělení dílen 33 uživatelů. Další námi poskytované služby jsou chráněné bydlení a odlehčovací služby. Chráněné bydlení poskytuje zázemí 8 klientům, odlehčovací služby mají kapacitu 2 klienti.

Naše cíle

Každá z našich služeb usiluje o naplnění jiných cílů, které se odvíjejí od charakteru sociální služby.

Služba denního stacionáře nabízí klientům širokou paletu činností odpovídající různorodostí potřeb osob se speciálními potřebami. Každé oddělení denního stacionáře nabízí uživatelům právě jejich cestu v procesu učení, poznávání a orientaci ve světě. Naším cílem je vzbudit v uživateli chtění, motivovat ho k účasti na vlastním rozvoji osobnosti, seberealizaci, přiblížení se osobnímu cíli.

Cílová skupina denního stacionáře jsou děti a dospělí s mentálním postižením ve věku od 11 do 64 let.

Odlehčovací služba si klade za cíl pomoci osobám v péči o osobu blízkou. Naším cílem je nabídnout opatrovníkům a členům rodiny pomoc. Aby si mohli vyřídit potřebné, odpočinout si, či v případě nemoci, měli jistotu, že se o jejich blízké někdo postará a pomůže jim v tíživé situaci. Po tuto dobu poskytujeme uživatelům pomoc a podporu v podmínkách odlehčovací služby, které se snažíme uživatelům co nejvíce přiblížit tak, aby se u nás cítili v bezpečí a měli pocit jistoty.

Cílová skupina odlehčovací služby jsou děti a dospělí s mentálním postižením ve věku od 11 do 64 let.

Služba chráněného bydlení uživatele podporuje v rozvoji dovedností a především soběstačnosti, aby se dokázali o sebe sami postarat (vyprali si, uvařili, uklidili, došli do zaměstnání, pobavili se), ale také aby zvládli různé zátěžové situace v běžném životě. Pracovníci poskytují klientům vhodnou pomoc při prosazování svých práv a zájmů, navazování sociálních vazeb. Cílem služby je podpořit klienta natolik, aby mohl časem bydlet samostatně.

Cílová skupina poskytované služby jsou osoby s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let.

Nejnovější aktuality

„Život je jako čaj. Třeba ho naplnit po okraj a vychutnat si jej s přáteli.”

  Čaj – zdánlivě prostá věc, která se však pro nás stala zajímavým tématem. Na oddělení zvýšené péče se tak celý týden nesl v duchu aktivit týkajících se tohoto oblíbeného nápoje. Začali jsme pozvolna, a to jak jinak než oblíbeným výtvarným tvořením. Společně jsme pracovali s barvami, lepili a pečlivě vybírali vhodné ozdoby na papírové hrnečky s jejichž…

Details

Odebírání stravy

Vážení rodiče, ráda bych Vám prostřednictvím našich stránek připomněla pravidla objednávání a odebírání stravy, která najdete ve smlouvě o sociální službě, rovněž v pravidlech denních stacionářů. Strava je do organizace dovážena dodavatelskou firmou. Stravu si uživatel objednává dva dny dopředu. V případě nepřítomnosti si musí stravu opět dva dny dopředu odhlásit, pokud tak neučiní, může…

Details

Návštěva náměstkyně primátora

V druhé polovině ledna navštívila naší organizaci náměstkyně primátora  paní Leona Sárkőziová společně s vedoucí odboru sociálních služeb Jarmilou Kozlovou.  Paní náměstkyně se s naší organizací potkala profesně již dříve, proto se přijela především podívat na právě probíhající stavební úpravy na budově Fibichova 469. Zajímala se o zajištění provozu ve ztížených podmínkách, o průběhu celé…

Details

Voňavý týden

Předešlé týdny jsme se věnovali kulturním zážitkům, a tak jsme si řekli, že uděláme změnu. Dostali jsme chuť na něco dobrého. Každá dílna si vybrala svůj recept, sepsala nákup potravin a vyrazila do obchodu. Menu bylo rozsáhlé, vařili jsme dýňovou polévku, smažený sýr s hranolky, pohár a muffiny. Do přípravy jídelního stolu a vaření jídel…

Details

Návštěva

Chtěla bych se ohlédnout za velmi zajímavou návštěvou, která proběhla ještě před zahájením právě probíhající rekonstrukce budovy na ulici Fibichova. V polovině listopadu se přijela na naši organizaci podívat paní poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Michaela Šebelová. Paní poslankyně si se zájmem prohlédla naší organizaci, viděla všechny prostory, prošla si obě budovy. Krátce…

Details

Zahraniční návštěva v organizaci

V pátek 13-tého nás navštívily žákyně z  Německé republiky z města Rotenburg. Toto město se zaměřuje na sociální služby a pomoc lidem s handicapem. Děvčata si prošla všechny dílny, seznámila se s uživateli a náplní prací jednotlivých dílen. Po krátké přestávce a občerstvení, které připravily pracovnice dílen, si stážistky vlastnoručně vyzkoušely ruční výrobu svíček. Z…

Details

Návštěva v Radosti

Začátkem listopadu jsme byli pozváni na návštěvu do DS Radost Třinec. Jeli jsme autobusovou dopravou, spoje jsme si společně vyhledali. Uživatelé DS Radost pro nás měli přichystaný bohatý program a pohoštění. Během dvouhodinové návštěvy jsme si zvládli zahrát AZ kvíz, sníst opečené párky a ještě si pořádně zatancovat. Celý výlet se náramně vydařil, už teď…

Details

HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA

Všechny dílny se aktivně podílely na přípravě halloweenské diskotéky, která se uskutečnila 2.11.2022. Každá dílny vyrobila tematickou výzdobu a k tomu patřičně strašidelné občerstvení. K snědku na stole nechyběli pavouci, rakvičky, vypadlé oči, želé z žabince a kompot z dýně. Naprosto všichni uživatelé se zahalili do strašidelných masek a přiznejme si, mnozí z nás byli…

Details

Naše úspěchy na olympiádě

Koncem září  jsme se jako každoročně účastnili celorepublikové olympiády pořádané Handicapem centrum – Školy života. Naši sportovci byli už od rána v napětí, zda se jim podaří letos obhájit putovní pohár družstev z loňského roku. Konkurence  byla letos velmi vysoká, na startovní čáru se postavilo 17 družstev. I přes tuto silnou účast jsme nakonec obsadili 3.…

Details

Ohlédnutí za prázdninami

Jako každý rok jsme i letos zahájili prázdniny na zahradě společným kotlíkovým vařením, avšak letos jsme změnili menu – uvařili jsme bořšč. Uživatelé změnu přivítali a nadšeně se pustili do příprav pokrmu i ohniště. Toto zahradní vaření nebylo jediné. V průběhu léta jsme na zahradě podnikli několik grilovacích party – velký úspěch měly hamburgery, hermelíny, ale…

Details