O nás

Žít s radostí je cesta našeho srdce. Jen ve spojení s ním jsme schopni nalézt a projevovat skutečnou sílu.

O nás

Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek je příspěvková organizace města Frýdek- Místek. Naše organizace vlastně vznikla daleko dříve, už v roce 1986 jako nejmladší zařízení Okresního ústavu sociálních služeb pod názvem Centrum pro mentálně postiženou mládež. Cesta nebyla snadná, ale nakonec v roce 1993 požádal Městský úřad ve Frýdku-Místku o převzetí centra pod svou správu a 27.10.1992 vydal zřizovací listinu kde s účinností od 1.1.1993 byla založena příspěvková organizace Centrum pro mentálně postiženou mládež Frýdek-Místek. Teprve v roce 2006 se organizace přejmenovala a přijala svůj současný název ŽIRAFA- Integrované centrum Frýdek- Místek, p.o.

Jsme ŽI-RA-FA, protože se snažíme, aby naši uživatelé žili společně s námi život provázený radostí a fantazií. Představujeme-li naše služby, vždy se prezentujeme jako organizace rodinného typu, která své služby poskytuje uživatelům, ale snaží se být také v dobrém kontaktu s rodinnými příslušníky a opatrovníky uživatelů. Během této doby prošla organizace řadou změn, ať již podobou zařízení, názvem, ale hlavně kvalitou poskytovaných služeb.

Poslání

Posláním organizace je poskytovat kvalitní sociální péči osobám s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytované služby

Poskytujeme služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, konkrétně služby denního stacionáře od 1.1.1993 a dvě pobytové služby od 1.4.2010 chráněné bydlení a odlehčovací služby.

Kapacita služby denní stacionáře je rozdělena do tří oddělení. Oddělení zvýšené péče má kapacitu 9 uživatelů, oddělení denního pobytu 18 uživatelů a oddělení dílen 33 uživatelů. Další námi poskytované služby jsou chráněné bydlení a odlehčovací služby. Chráněné bydlení poskytuje zázemí 8 klientům, odlehčovací služby mají kapacitu 2 klienti.

Naše cíle

Každá z našich služeb usiluje o naplnění jiných cílů, které se odvíjejí od charakteru sociální služby.

Služba denního stacionáře nabízí klientům širokou paletu činností odpovídající různorodostí potřeb osob se speciálními potřebami. Každé oddělení denního stacionáře nabízí uživatelům právě jejich cestu v procesu učení, poznávání a orientaci ve světě. Naším cílem je vzbudit v uživateli chtění, motivovat ho k účasti na vlastním rozvoji osobnosti, seberealizaci, přiblížení se osobnímu cíli.

Cílová skupina denního stacionáře jsou děti a dospělí s mentálním postižením ve věku od 11 do 64 let.

Odlehčovací služba si klade za cíl pomoci osobám v péči o osobu blízkou. Naším cílem je nabídnout opatrovníkům a členům rodiny pomoc. Aby si mohli vyřídit potřebné, odpočinout si, či v případě nemoci, měli jistotu, že se o jejich blízké někdo postará a pomůže jim v tíživé situaci. Po tuto dobu poskytujeme uživatelům pomoc a podporu v podmínkách odlehčovací služby, které se snažíme uživatelům co nejvíce přiblížit tak, aby se u nás cítili v bezpečí a měli pocit jistoty.

Cílová skupina odlehčovací služby jsou děti a dospělí s mentálním postižením ve věku od 11 do 64 let.

Služba chráněného bydlení uživatele podporuje v rozvoji dovedností a především soběstačnosti, aby se dokázali o sebe sami postarat (vyprali si, uvařili, uklidili, došli do zaměstnání, pobavili se), ale také aby zvládli různé zátěžové situace v běžném životě. Pracovníci poskytují klientům vhodnou pomoc při prosazování svých práv a zájmů, navazování sociálních vazeb. Cílem služby je podpořit klienta natolik, aby mohl časem bydlet samostatně.

Cílová skupina poskytované služby jsou osoby s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let.

Nejnovější aktuality

Smažení Vaječiny

10.5.2024, přesně 6 týdnů po Velikonocích jsme v dílnách Žirafy dodrželi tradici a smažily vaječinu. Příprava byla velkolepá. Jen rozbít 200 vajec bylo náročné a taktéž nakrájení chlebů pro 40 jedlíků. Práce byla rovnoměrně rozdělená na jednotlivé dílny a hlavně pracovnice. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili nejen míchání vajec na dvě etapy,…

Details

Výlet do ZOO Lešná

Dne 26 .4. 2024 jsme společně s denním pobytem ráno vyrazili na dlouho očekávaný výlet do Lešné. ZOO Lešná nadchla všechny zúčastněné uživatel svou krásně upravenou faunou i flórou. Velkým zážitkem byla jízda vláčkem přes celou ZOO, avšak největším zážitkem celého výletu bylo krmení a hlazení rejnoků. Výlet jsme si všichni patřičně užili a v…

Details

Hodina jógy

Dne 24.4.24 jsme si měli možnost zacvičit základní cviky z jógy, kterou vedla paní Markéta Lukovská. Zájem o cvičení byl velký, těšili jsme se na nové cviky a také příjemnou cvičitelku. Uživatelé se na cvičení připravili, nachystali si karimatky, cvičební úbory, pití. Cvičitelka nás seznámila s historií jógy,  předvedla pomůcky  – činely, zvonící mísy, triangl, obrázkové kartičky.…

Details

Pečení velikonočního beránka

Nastal čas příprav na velikonoční svátky. Na denním pobytu se připravujeme také. Nejprve výzdobou a také pečením velikonočních pokrmů. Proto jsme si společnými silami upekli beránka. Za DP Kolaříková M.

Details

Představení divadélka Smíšek

5.března 2024 mezi nás zavítalo loutkové divadélko „Smíšek“ z Ostravy. Přijelo s představením „Ukvokaná pohádka“. V námi zaplněné tělocvičně ergoterapie panovala zaujatá a veselá nálada. Rádi jsme se zapojovali během představení a společně si i zazpívali. Závěrečný potlesk a úsměvy našich klientů svědčily o tom, že se divadélko líbilo. Za DP Kolaříková M.

Details

Účast na Maškarním bále

21.února 2024 se v Lidovém domě uskutečnil tradiční Maškarní bál, kterého se účastnilo i naše oddělení. S předem připravenými maskami jsme vyrazili mezi ostatní kamarády. Velmi nás bavil společný tanec a zábava v rytmu disko. Poznali jsme tam spoustu nových kamarádů a navázali jsme nové přátelství se spolkem „Míša pomáhá“ z Ostravy. V kruhu jsme si společně zatančili a rozpohybovali…

Details

Návštěva výstavy

Dnes 6.3. jsme navštívili Frýdecký zámek, kde jsme shlédli výstavu obrazů od  frýdeckého malíře Josefa Langa. Poté jsme společně navštívili cukrárnu Jako doma pod věží, kde si každý objednal dle vlastní chuti. Cukrárnu jsme měli rezervovanou jen pro nás, abychom si dnešní dopoledne všichni užili. Jedna skupina jela autobusem, druhá šla pěšky a třetí skupina…

Details

Divadlo loutek Ostrava

Dne 13.3.2024  jsme opět vyrazili za kulturou do Ostravy, do divadla Loutek, na divadelní představení „Blýskavé prasátko“. Krásně vymódění a upravení jsme hned ráno vyrazili autobusem z Místku do Ostravy. Pomalou procházkou jsme se prošli kolem Fóra Nová Karolína až do centra k divadlu Loutek. I tato procházka byla pro nás zpestřením dne. Divadelním představení bylo opravdovým…

Details

Když nám naše smyslová místnost „dává smysl“

  „Je docela možné, že za naším smyslovým vnímáním se skrývají celé světy, o kterých nemáme ani potuchu.“ Albert Einstein   Naši uživatelé z denního stacionáře oddělení zvýšené péče rádi pravidelně využívají smyslovou místnost, která je pro ně místem k odpočinku a k relaxaci. Naše místnost je vybavena různými smyslovými prvky, které působí na pozitivní vnímaní uživatelů.…

Details

Vycházka na Olešnou

Po dlouhé době  jsme se 29.2.2024 vydali na delší procházku. Po deváté hodině  jsme vyšli pěšky z dílen a pohodovým krokem došli k přehradě Olešná, kterou jsme obešli. U Toma jsme si dali zasloužené občerstvení v podobě birellu nebo kofoly a vydali se statečně zpět. Po cestě nám vytrávilo, ušli jsme 8,5 km a těšili…

Details

Valentýn

14.2.2024 Jako každý rok, tak i letos se v dílnách IC Žirafa konala Valentýnská diskotéka. Do příprav na tento den se aktivně zapojili všichni uživatelé dílen. Již týden před tímto datem všichni v dílnách se věnovali Valentýnské výzdobě, vytvořili mnoho pěkných dekorací. Novinkou byl foto – koutek, ve kterém se s radostí fotili všichni uživatelé…

Details

Jedno únorové sportovní dopoledne

V pátek 16.2. jsme po dlouhé době opět vyrazili na halu Polárka zahrát si badminton. Pěšky jsme došli k hale Polárka, kde jsme se převlékli do sportovního a statečně jsme zahájili badmintonový turnaj. Někteří  z nás se museli rozehrát, aby opět získali svou kondici. Všichni se aktivně zapojili do sportovního klání. Hráli jsme na dvou…

Details