Odlehčovací služby

Vážení rodiče, opatrovníci…

Čeká Vás pobyt v nemocnici?

Potřebujete si zařídit osobní záležitosti?

Potřebujete si odpočinout a načerpat novou energii?

A hledáte možnosti zajištění péče o Vaše dítě nebo příbuzného? Nejste v těchto situacích odkázání jen sami na sebe. Nabízíme Vám možnost využít naši pobytovou odlehčovací službu.

Posláním odlehčovací služby je umožnit pečujícím osobám zařídit si své osobní záležitosti nebo odpočinek.  Uživatelům odlehčovací služby poskytnout služby, které jsou co nejvíce přizpůsobené jejich přirozenému prostředí.

Pobytová odlehčovací služba je poskytována v prostorách půdní vestavby na ulici Fibichova 469. Je zde vybaven, jeden dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením. Prostory odlehčovací služby umožňují uživatelům soukromí i možnost společenského života.

Uživatelé odlehčovací služby sdílí domácnost se stálými obyvateli chráněného bydlení a využívají nabídky stejných aktivit. Při pobytu je možno využít přilehlé zahrady pro sportovní vyžití, relaxaci nebo grilování.

Služba je zajištěna týmem kvalifikovaných pracovníků, který má zkušenosti s poskytováním služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, například osobám s poruchou autistického spektra, tělesným postižením a osobám imobilním.

Poslání

Posláním odlehčovací služby ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek, příspěvková organizace je umožnit pečujícím osobám odpočinek a uživatelům odlehčovací služby poskytnout služby, které jsou co nejvíce přizpůsobené jejich přirozenému prostředí.

„Co pro nás znamenají služby, které jsou co nejvíce přizpůsobené přirozenému prostředí uživatelů?“

Dle rozhovorů s uživateli a jejich zástupci vyplynuly tyto oblasti:

 1. Přizpůsobení poskytované služby potřebám uživatelů (personální, materiální, prostorové, obohacení základních činností o motivační aktivity).
 2. Dostupnost služby (pohodlný příjezd, parkoviště, ceny služeb).
 3. Posilování nezávislosti a seberealizace uživatelů.
 4. Zachování soukromí a důstojnosti každého uživatele.
 5. Ochrana důvěrných informací.
 6. Individuální a rovnoprávný přístup.
 7. Zachování rodinných vazeb uživatelů.

K naplnění výše uvedených oblastí směřujeme a přibližujeme se svou konkrétní prací, praktickým zaváděním standardů kvality do veškerých činností naší organizace, strategickým plánováním, které je zaměřeno na individuálně určené potřeby každého uživatele.

Cíle služby

 1. Pomoci pečujícím osobám v péči o blízkou osobu s mentálním postižením.
 2. Umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek po dobu 15-ti dnů po sobě jdoucích, nejdéle však po dobu 3 měsíců (nemoc pečující osoby).
 3. Pomoc a podporu uživatelům v přizpůsobení se podmínkám odlehčovací služby, zajistit pocit bezpečí, jistoty. Co nejvíce poskytovanou službu přizpůsobit individuálním potřebám uživatelů.
 4. Vést uživatele k samostatnosti, k navazování sociálních kontaktů, k aktivnímu způsobu života. Pomoci uživatelům zvládat odloučení od rodiny, připravovat uživatele na zvládnutí jiných služeb např. týdenní nebo celoroční pobyty.

 Principy, zásady služeb

 1. Podporovat uživatele v nezávislosti, sociálním začleňování a integraci např. pořádání výletů, vycházek do okolí, návštěvy kin, kaváren, cukráren, společenských a kulturních akcí.
 2. Podporu a pomoc poskytovat uživatelům kvalitně, respektovat jejich individuálně určené potřeby (flexibilně, individualizace podpory).
 3. Spolupráce na základě partnerství a rovnosti, bez diskriminace.
 4. Dodržování lidských práv a svobod.