KONTAKTNÍ ÚDAJE
Budova Fibichova 469

Doručovací adresa organizace: Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek     Podatelna: pondělí až pátek od 07:00-14:00 hod.    Tel: +420 558 431 563

Elektronická podatelna: ID datové schránky w8ekzhu   email: zirafa@zirafafm.cz     Příjem a zpracování elektronických podání průběžně během pracovní doby

ŘEDITELKA 558 647 782 Mgr. Natálie Hamplová ředitelka
    604 601 398 zirafa@zirafafm.cz, n.hamplova@zirafafm.cz
SPRÁVA 558 431 563 ekonom
    731 903 386 zirafa@zirafafm.cz
    558 431 563 Bc. Táňa Pomothyová sociální pracovnice
    603 539 068   socialni@zirafafm.cz
    558 431 563 referent majetkové správy
    731 479 111 zirafa@zirafafm.cz
DENNÍ STACIONÁŘE oddělení DENNÍ POBYT 558 436 351 vedoucí oddělení
    731 904 299 dp@zirafafm.cz
DENNÍ STACIONÁŘE oddělení ZVÝŠENÁ PÉČE 558 435 385 vedoucí oddělení
    731 903 408 ozp@zirafafm.cz
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 732 785 430 vedoucí oddělení
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 731 903 421 chranenebydleni@zirafafm.cz
Budova Janáčkova 310
DENNÍ STACIONÁŘE oddělení DÍLNY 558 431 723 vedoucí oddělení
731 903 472 dilny@zirafafm.cz
BUDOVA: Fibichova 469

Název společnosti: ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek

Adresa: Fibichova 469, 738 01, Frýdek-Místek

IČ: 00847011

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

Číslo účtu: 5801307734/0600

BUDOVA: Janáčkova 310

Název společnosti: ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek

Adresa: Fibichova 469, 738 01, Frýdek-Místek

IČ: 00847011

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

Číslo účtu: 5801307734/0600