CENÍK

úkonů základních činností sociální služby chráněné bydlení, ceník stravy od 1.2.2024

 

 

Úkony základních činností při poskytování soc. služby Chráněné bydlení: sazba
a)    poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1.     pomoc s přípravou stravy, 66,-
2.    zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

snídaně: 40,- Kč                                   oběd:  105, -Kč                                     večeře:  90,- Kč

b)    poskytnutí ubytování:
1.    ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, 210,-
2.    v případě potřeby praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 66,-
c)    pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1.    pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, 66,-
2.     pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 66,-
3.     podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami, 66,-
d)    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:   
1.    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, 66,-
2.     nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 66,-
3.    zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání, 66,-
4.    podpora v oblasti partnerských vztahů, 66,-
5.    podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu, 66,-
e)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1.    doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět, 66,-
2.    podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 66,-
3.    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 66,-
f)     sociálně terapeutické činnosti:   
      sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

66,-
g)     pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1.     pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 66,-
2.      pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 66,-
h)     pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.       pomoc při úkonech osobní hygieny, 66,-
2.       pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 66,-
3.       pomoc při použití WC. 66,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

Ceny úkonů základních činností kromě ubytování a zajištění stravy jsou uvedeny za 1 hodinu i s DPH. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.