Ergoterapii v současné době využívá 40 klientů týdně. Terapie jsou většinou individuální, ale někdy i skupinové, časová jednotka trvá obvykle 40 min. Diplomovaná ergoterapeutka se klientům věnuje na svém oddělení, které je k tomuto účelu plně vybaveno, v případě potřeby s nimi cvičí přímo na oddělení denního stacionáře. Ergoterapeutka absolvovala v minulém roce základní kurz bazální stimulace a tento interakční komunikační a vývoj akceptující stimulační koncept zavedla do své praxe.

Hlavní cíl ergoterapie je aktivizace klientů, celkové zlepšení držení těla, posílení oslabených svalů a protažení zkrácených svalů, často i zlepšení soustředění, spolupráce, celkové zklidnění. Dále zlepšení jemné motoriky ruky a kognitivních funkcí jako je paměť, orientace, pozornost pomocí psychomotorických her. Dále se patří nácvik soběstačnosti v denních činnostech jako je oblékání, zapínání knoflíků, zipů, utírání se po koupeli a další. Rodiče našich klientů ergoterapii vítají a mají o ni pro své děti zájem.

Terapeutické postupy prováděné na oddělení ergoterapie:

  • Individuální a skupinové terapie uživatelů dle vyšetření – kineziologického rozboru.
  • Cvičení na rehabilitačních míčích
  • Cvičení na balančních podložkách
  • Trénink hrubé a jemné motoriky – překážková dráha, cvičení s náčiním,….
  • Perličková koupel, vířivá koupel dolních končetin
  • Lavatherm – náhřevy svalů pomocí teplých zábalů
  • Klasická masáž, měkké techniky na uvolnění svalů
  • Míčková facilitace
  • Psychomotorická cvičení
  • Nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy