Cíle ergoterapie:

 • Podporovat zdraví a duševní pohodu klienta prostřednictvím smysluplné aktivity
 • Pomáhat v rozvoji schopností, které se uplatňují při zvládání sebeobsluhy, pracovních činností a aktivit volného času
 • Umožnit klientovi naplnění jeho sociální role
 • Napomáhat k plnému začlenění klienta do společnosti
 • Pomoc klientům při každodenních činnostech, které nejsou schopni zvládnout

Zvolené činnosti zohledňují osobní, sociální a kulturní potřeby osoby, její aktuální funkční stav, věk, pohlaví a také podmínky prostředí, ve kterém se nachází.

Ergoterapie v naší organizaci

Celkově dochází na ergoterapii 42 klientů  jednou týdně:

 • z oddělení zvýšené péče 11 klientů,
 • z oddělení denního pobytu 19 klientů,
 • z oddělení dílen 12 klientů

Terapie jsou obvykle individuální, někdy i skupinové, časová jednotka trvá obvykle 45 min. Do časové jednotky je započten čas od vyzvednutí klienta na oddělení ( nácvik oblékání, zapínání bundy, chůze po schodech,…) až po opětovné odvedení klienta zpět na oddělení.

Hlavní cíl ergoterapie je aktivizace klientů, celkové zlepšení držení těla – posílení oslabených svalů a protažení zkrácených svalů, zlepšení soustředění, spolupráce, celkové zklidnění. Dále zlepšení jemné motoriky ruky a kognitivních funkcí jako je paměť, orientace, pozornost pomocí psychomotorických her. Také se věnujeme nácviku soběstačnosti v denních činnostech jako je oblékání, zapínání knoflíků, zipů, utírání se po koupeli, skládání oblečení, zavazování tkaniček, …Trénujeme stabilitu při cvičení na různých balančních podložkách a překonáváním překážek.

Naplňování cílů ergoterapie je dlouhodobý plán, proto na něm pořád pracujeme, došlo ale k velkému zlepšení spolupráce a soustředění u většiny klientů.

Věřím, že celkově klienty ergoterapie baví, jeden z hlavních důvodu je, že mají pozornost terapeuta jen pro sebe. Obecně je oblíbené cvičení na MOTOmedu( u klientů z odd.dílen zapisujeme ujeté kilometry, a máme stanovenou cílovou hodnotu, které bychom rádi za půl roku dosáhli), velice oblíbené jsou všechny relaxační techniky( masáže zad a končetin, masážní křeslo, vířivá a perličková koupel), které jsou uklidňující a mají velmi dobrý vliv na psychiku i svalstvo klientů. Oblíbené jsou také i různé psychomotorické hry ( Velké člověče, nezlob se, chytání rybiček, hry u stolu,…)

Snažíme se neustále zavádět nové pomůcky a terapie – v loňském roce jsme získali nový výukový počítač SENTABLE, na kterém klienti velice rádi pracují. Rozvíjí na něm své vědomosti – tvary, barvy, počítání, grafomotorika, logické uvažování, nácvik na hraní společenských her, …

Terapeutické postupy prováděné na oddělení ergoterapie:

 • Individuální a skupinové terapie uživatelů dle vyšetření – kineziologického rozboru.
 • Cvičení na rehabilitačních míčích
 • Cvičení na balančních podložkách
 • Trénink hrubé a jemné motoriky – překážková dráha, cvičení s náčiním,….
 • Perličková koupel, vířivá koupel dolních končetin
 • Lavatherm – náhřevy svalů pomocí teplých zábalů
 • Klasická masáž, měkké techniky na uvolnění svalů
 • Míčková facilitace
 • Psychomotorická cvičení
 • Nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
 • Bazální stimulace
 • MOTOmed
 • SENTABLE

Činnosti se snažím neustále obměňovat, zvyšovat obtížnost, zvyšovat soběstačnost klientů, snažím se o to, aby byli klienti aktivní (např. vymyslí „nový“ cvik, vytváří „sami“ překážkovou dráhu…), aby cviky prováděli s přesností, s klienty spolupracuji – ptám se jich, co by rádi dělali, a snažím se jím vyhovět, pokud to lze.

V jarních a letních měsících velmi rádi využíváme k terapii zahradu organizace. Využíváme cvičební stroje – šlapací, točící na protažení a posílení horních končetin, velký triangl, senzomotorický chodník( vysypaný kamínky, pískem, mulčovačkou, a dalšími, nácvik jízdy na trojkolce a koloběžce, dále nácvik chůze v terénu, hry určené na zahradu – petangue, kroket, kuželky.

MOTOmed

Přistroj MOTOmed je vhodný pro pasivní a aktivní pohybové procvičení dolních a horních končetin uživatele přístroje. Klient sedí před přístrojem na stabilní židli nebo na invalidním vozíku.

Léčebné cíle:

Prevence poškození způsobených ztrátou pohybu, nebo nedostatkem pohybu, udržení svalové síly a pohyblivosti v kloubech. Podporuje se radost z pohybu. Naše klienty cvičení na MOTOmedu velice baví.

Trénink hrubé motoriky, stability pomocí překážkové dráhy

Překonávání různě vysokých překážek překročením, vystoupáním na překážky, cvičením a chůzí na balančních podložkách, podlézání překážek, houpání se na balančním prkně, …. Zlepšuje celkovou stabilitu klientů důležitých např. pro chůzi jak po rovině tak i v terénu.

Cvičení je individuální, některým klientům stačí jen slovní pomoc, u jiných je potřeba i fyzická pomoc. Pro lepší orientaci v počtu provedených kol se osvědčilo přenášení předmětů – jako míčků, ringo kroužků, kostek, které si klient vezme na začátku kola a na konci ho odevzdá – ideální u autistů, kteří potřebují vědět kdy činnost skončí.

Cvičení na gymballe (velkém míči)

Zlepšení stability – rovnováhy, nácvik správného sedu, protažení zkrácených svalů, posílení oslabených svalů.  Cvičíme v sedě na míči, v sedě na zemi s míčem, v leže s dolními končetinami na míči tzv. trakař, leh na míči…

Psychomotorické hry  např. velké člověče, nezlob se, hra Twister- propojení myšlení i pohybu v jednom, spolupráce…

Relaxační techniky  relaxační křesla, náhřev svalových skupin (záda, končetiny), klasické a uvolňující masáže, vířivá koupel na dolní končetiny. Uvolnění svalů, zklidnění po terapii…

Výukový počítač SENTABLE Trénink kognitivních funkcí- barvy, tvary, logické úlohy, slepá mapa, počítání, nácvik na hraní společenských her, postřeh…Klienty práce na počítači velice baví.

Taktilní stimulace hledání předmětů v čočce, fazolích, s očním i bez očního kontaktu( bedýnka přikrytá)

Zvukové pexeso čočka, fazole, žaludy

 

Stránku pro Vás připravila Martina Burešová, Dis., diplomovaný ergoterapeut naší organizace