Prohlášení o přístupnosti

Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o. je podle § 3 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon“), který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/2102 ze dne
26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, povinným subjektem.

V souladu se Zákonem se Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o. zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.zirafafm.cz.

Podle § 8 Zákona zveřejňuje Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o. toto prohlášení
o přístupnosti.

Stav souladu

S výjimkou níže uvedeného obsahu je tato internetová stránka v souladu se Zákonem.

Nepřístupný obsah

Některé informace, zejména pak formuláře, jsou na internetové stránce přístupné prostřednictvím dokumentů formátů PDF, DOC či DOCX. Ve většině případů lze tyto dokumenty zobrazit běžným internetovým prohlížečem přímo na internetové stránce. K zobrazení obsahu ve formátu PDF lze
využít také z oficiálních stránek společnosti Adobe volně dostupného programu Adobe Acrobat
Reader. Dokumenty formátů DOC a DOCX lze zobrazit i editovat prostřednictvím běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office).

Pokud se na internetové stránce nachází informace, která není nebo nemůže být přístupná, poskytuje Žirafa – Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o. v souladu s § 7 odst. 4 Zákona náhradní způsob
získání informací. O alternativní zpřístupnění informací lze žádat osobně na sídle organizace nebo na e-mailové adrese zirafa@zirafafm.cz.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 20.03.2024.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Usilujeme o to, aby byla tato internetová stránka všem uživatelům co nejvíce přístupná. Narazíte-li
na jakýkoliv problém či se jen budete chtít podělit o postřehy či náměty ke zlepšení, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese zirafa@zirafafm.cz.

 

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení či žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
odbor eGovernmentu
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
pristupnost@dia.gov.cz