Rada města Frýdku-Místku na své 33. schůzi konané dne 17. 12. 2019 schválila rozpočty příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek pro rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na léta 2021-2022.

 Schválené rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2020 jsou zveřejněny na internetových stránkách města:

  https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2020

 Střednědobé výhledy rozpočtu na léta 2021-2022 jsou zveřejněny na internetových stránkách města:

  https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2021-2022