Rada města Frýdku-Místku na své 5. schůzi konané dne 13.12.2022 schválila rozpočty příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek pro rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na léta 2024-2025.

Schválené rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2023 a schválené rozpočtové výhledy na léta 2024 – 2025 jsou zveřejněny na internetových stránkách města:

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2023/

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2024-2025/