Dne 27.11. 2023 byl zveřejněn na úřední desce statutárního města   https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/uredni-deska   „Návrh rozpočtu na rok 2024 příspěvkových organizací zřízených SMFM“ a „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025-2026 příspěvkových organizací zřízených SMFM“.

 

Návrh rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu je uložen na stránkách statutárního města Frýdku-Místku rovněž v sekci rozpočtu – viz odkazy:

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2024/

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2025-2026/