Schválené rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2019 jsou zveřejněny na internetových stránkách města od 20. 12. 2018:

http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2019/.

Střednědobé výhledy rozpočtu na léta 2020-2021 jsou zveřejněny na internetových stránkách města od 20. 12. 2018:

http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2020-2021/