Rada města Frýdku-Místku na své 33. schůzi konané dne 12.12.2023 schválila rozpočty příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek pro rok 2024 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na léta 2025-2026.

 

Schválený rozpočet na rok 2024 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek je zveřejněn
na elektronické úřední desce  a rovněž na internetových stránkách města v sekci:
https://www.frydekmistek.cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2024/

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na l. 2025-2026 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek je zveřejněn
na elektronické úřední desce a rovněž na internetových stránkách města v sekci:
https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2025-2026/