Pracovní příležitosti

Do našich řad hledáme pracovníka v sociálních službách na službu denního stacionáře na oddělení dílen, nástup od července/srpna 2019.

Na tuto pozici požadujeme:

 • Vzdělání pracovníka v sociálních službách dle § 116 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu- pracovník v sociálních službách v minimálním rozsahu 150 hodin)
 • zdravotní způsobilost, bezúhonnost,
 • smysl pro týmovou práci, zodpovědnost, pečlivost,
 • trpělivost a dobré komunikační schopnosti,
 • kreativní přístup, zkušenosti z učebního oboru (švadlena, obuvník, krejčí, aranžér, florista apod. ), znalost výtvarných technik, hobby

Novému pracovníkovi nabízíme:

 • stabilní práci v hezkém prostředí oddělení dílen na ulici Janáčkova 310, ranní služby, víkendy volné
 • odpovídající platové ohodnocení
 • zaměstnanecké benefity v podobě stravenek a další výhody

Náplň práce pracovníka v sociálních službách spočívá v základní výchovné nepedagogické činnosti. 

 • Přímá obslužná péče, spočívající v nácviku jednoduchých denních činností,
  pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s přístroji, pomůckami,
  prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny
 • Podpora soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních
  sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních
  potřeb.
 • Základní výchovná nepedagogická činnost spočívající v prohlubování a
  upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na
  vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní
  aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti,
  zájmů, znalostí a tvořivých vlastností schopností formou výtvarné, hudební a
  pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti.
 • Rozvíjení pracovních návyků, pracovní aktivity a individuální manuální
  zručnosti klientů.

Máte-li o pozici zájem, obraťte se  na ředitelku organizace: Mgr. Natálie Hamplová, Žirafa-Integrované centrum Frýdek-Místek, Fibichova 469 nebo na email: n.hamplova@zirafafm.cz, nezapomeňte uvést telefonní číslo nebo email, abychom Vás mohli kontaktovat.