Chráněné bydlení

Opatrovníci, rodiče….hledáte možnost jak podpořit Vaše dospělé dítě nebo příbuzného v samostatném životě? Naše organizace od roku 2010 poskytuje placenou pobytovou sociální službu chráněného bydlení, která umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít běžný život.

Poslání

Posláním chráněného bydlení je poskytnout podporu v bydlení a částečnou pomoc osobám s mentálním postižením v jejich zdokonalování se ve všech činnostech, které jim dělají potíže, a tím jim dopomoci časem k samostatnému bydlení a životu ve společnosti.

Jsme malé chráněné bydlení, které poskytuje sociální službu osmi obyvatelům. Služba je určena pro osoby s mentálním postižením od 19 do 64 let s nepřetržitým provozem.

Chráněné bydlení je poskytováno v prostorách půdní vestavby v organizaci ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek na ulici Fibichova 469. Je zde vybudováno osm samostatných jednolůžkových pokojů. Součástí prostor je vybavená jídelna s kuchyní a společenská místnost. Je zde také jeden dvoulůžkový pokoj, který je určený pro odlehčovací službu. Pro sportovní vyžití, relaxaci nebo grilování je možno využít rozlehlou zahradu, která je součástí areálu.

Popis služby

Služba je zaměřena na získávání praktických životních dovedností. Během pobytu na chráněném bydlení je uživateli k dispozici kvalifikovaný pracovník. Míra poskytované podpory je individuální, odvíjí se od oboustranné dohody. Během poskytování služby pracovníci spolupracují také s rodinou, opatrovníkem uživatele.

Usilujeme o to, aby naše služba přinesla konkrétním uživatelům výsledky, aby získané dovednosti a schopnosti, které potřebují pro samostatný život, dokázali uplatnit v běžném životě.

Cíle naší služby

-integrace do společnosti

-podporovat soběstačnost při běžných denních činnostech

-zvýšit samostatnost v rozhodování a sebevědomí uživatele

-podporovat při využívání běžně dostupných služeb

-nabízet podnětné volnočasové aktivity

Principy, zásady služby

  1. Podporovat uživatele v nezávislosti na službě, samostatnosti, začleňování a integraci.
  2. Podporu a pomoc poskytovat uživatelům kvalitně, respektovat jejich individuálně určené potřeby (flexibilně, individualizace podpory-klíčový pracovník)
  3. Spolupráce na základě partnerství a rovnosti, bez diskriminace
  4. Podpora pocitu bezpečí a zázemí

Úhrada za službu je podle ceníku (odkaz), a odvíjí se od sjednaných úkonů a skutečně spotřebovaného času.

Pokud máte o službu zájem

Před podáním žádosti doporučujeme obrátit se na sociální pracovnici organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek p. o., která Vám poskytne informace, zodpoví dotazy a pomůže s podáním žádosti.