„Oprava zastřešení bezbariérového vstupu.“

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14.6.2018 usnesením č. 8/929 rozhodlo o rozdělení účelových dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018. Naší organizaci byla poskytnuta účelová dotace ve výši 243 800,- Kč na realizaci projektu „Oprava zastřešení bezbariérového vstupu.“  Oprava zadního vchodu včetně příjezdové rampy je v plném proudu, práce by měly být dokončeny do 31.5.2019. Podpory Moravskoslezského kraje si vážíme.

 

Přikládáme obrázky před opravou.

Během stavby

 

Po dokončení