Úspory energie ve veřejných budovách- Integrované centrum Žirafa

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Integrovaného centra

Realizace projektu: listopad 2022- únor 2023

 

Realizace investičního záměru „ Výměna oken v Žirafě- IC FM“ proběhla na přelomu roku 2022/2023. Byla to rozsáhlá investiční akce našeho investičního odboru města Frýdek-Místek, našeho zřizovatele.

Fotografie před rekonstrukcí, některá okna se již vůbec nedovírala.

 

První etapa začala v listopadu roku 2022 sestávala z výměny oken, zazdění některých oken, výměny vnitřních plastových parapetů, začištění ostění oken, osazení krabic pro přívody elektrických kabelů k ovládání venkovních žaluzií, byla provedena výměna tří kusů vstupních dveří, včetně jejich napojení na domácí telefony, vybudování tří nových vstupních dveří ze zahrady, včetně výmalby dotčených stěn.

           

Druhá etapa probíhala od druhé poloviny února 2023 a to především na zahradě organizace, kdy bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy, byly vybudovány nové nájezdové rampy a schodiště, budova dostala novou fasádu, nové venkovní elektrické žaluzie. Stávající přístřešek s nosnou dřevěnou konstrukcí dostal nové zasklení polykarbonátovou výplní, kdy stávající výplň drátosklem nevydržela demontáž, a proto musela být nahrazena.

 

„Oprava zastřešení bezbariérového vstupu.“

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14.6.2018 usnesením č. 8/929 rozhodlo o rozdělení účelových dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018. Naší organizaci byla poskytnuta účelová dotace ve výši 243 800,- Kč na realizaci projektu „Oprava zastřešení bezbariérového vstupu.“  Oprava zadního vchodu včetně příjezdové rampy byla dokončena v plánovaném termínu 31.5.2019. Podpory Moravskoslezského kraje si vážíme.

 

Přikládáme obrázky před opravou.

Během stavby

 

Po dokončení