Dne 6.prosince byla uspořádaná akce bowling, abychom jsme se společně ke konci roku ještě sešli a také pobavili. Byli zváni pozvánkou ti nejbližší v okruhu uživatelů jako jsou např. rodina, opatrovníci, kamarádi a celý kolektiv pracovníků CHB a OS. Akce probíhala v prostorách bowlingu na Riviéře a byli jsme rozděleni celkem na 3 dráhy. Všichni soupeřili s nasazením a také se při tom velice bavili. Uživatelům i ostatním se tato forma setkání, kde byla aktivní forma zábavy, velice líbila, tudíž se budeme snažit tuto akci zopakovat i v příštím roce.