CENÍK

úkonů základních činností sociální služby chráněné bydlení, ceník stravy od 1.10.2022

 

Úkony základních činností při poskytování soc. služby Chráněné bydlení: sazba
a)    poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1.     pomoc s přípravou stravy, 54,-
2.    zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

snídaně: 34,- Kč                          oběd:  90, -Kč                               večeře:  80,- Kč

 
b)    poskytnutí ubytování:  
1.    ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, 150,-
2.    v případě potřeby praní a drobné úpravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 54,-
c)    pomoc při zajištění chodu domácnosti:  
1.    pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, 54,-
2.     pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 54,-
3.     podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami, 54,-
d)    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:   
1.    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, 54,-
2.     nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 54,-
3.    zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání, 54,-
4.    podpora v oblasti partnerských vztahů,    54,-
5.    podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu, 54,-
e)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1.    doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět, 54,-
2.    podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 54,-
3.    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 54,-
f)     sociálně terapeutické činnosti:   
      sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

54,-
g)     pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1.     pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 54,-
2.      pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 54,-
h)     pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1.       pomoc při úkonech osobní hygieny, 54,-
2.       pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 54,-
3.       pomoc při použití WC. 54,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

Ceny úkonů základních činností kromě ubytování a zajištění stravy jsou uvedeny za 1 hodinu i s DPH. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.