CENÍK

úkonů základních činností sociální služby denní stacionáře, ceník stravy od 1.10.2022

 

Popis úkonů základních činností sociální služby denní stacionáře Cena za 1 hodinu úkonu s DPH
a)    pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu:  
1.     pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 96,-
2.     pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 96,-
3.     pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 96,-
4.     pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 96,-
b)    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1.     pomoc při úkonech osobní hygieny, 96,-
2.     pomoc při použití WC, 96,-
c)    poskytnutí stravy:  
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

snídaně:   34,- Kč     oběd:   90, -Kč    

 
d)    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1.     pracovně výchovná činnost, 96,-
2.     nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 96,-
3.   vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, 96,-
e)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
      pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 96,-
f)     sociálně terapeutické činnosti:  
      sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 96,-
g)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
      pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 96,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.