CENÍK

úkonů základních činností sociální služby denní stacionáře, ceník stravy od 1.7.2019

 

 

Popis úkonů základních činností sociální služby denní stacionáře Cena za 1 hodinu úkonu s DPH
a)    pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu:  
1.    pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 84,-
2.    pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 84,-
3.    pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 84,-
4.    pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 84,-
b)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.    pomoc při úkonech osobní hygieny, 84,-
2.    pomoc při použití WC, 84,-
c)    poskytnutí stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

  snídaně: 28,- Kč      oběd:  75, -Kč  

 
d)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1.    pracovně výchovná činnost, 84,-
2.    nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 84,-
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, 84,-
e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 84,-
f)     sociálně terapeutické činnosti:
     sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 84,-
g)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
    pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 84,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.