Vážení rodiče, opatrovníci…

vzhledem k velkému zájmu o námi poskytované odlehčovací služby jsme se rozhodli,  že Vám zde vyvěsíme  informace k čerpání odlehčovací služby. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

V letošním roce máme uzavřenou smlouvu s 27 zájemci o odlehčovací službu. Všem těmto zájemcům se snažíme vyjít vstříc a umožnit jim čerpání našich služeb. Nově si službu sjednávejte od 4.3.2021 s novou sociální pracovnicí Bc. Hanu Pačutovou, na tel. 558431563, 603539068.

Ve snaze zajistit dostupnost služby máme nastaveno:

  • plánování obsazenosti služby maximálně tři měsíce dopředu

Rezervace dlouho dopředu (tedy déle než tři měsíce, např. v době letních prázdnin),  přijímáme jedině v písemné podobě a  vždy s přihlédnutím k aktuální životní okolnosti žadatele. Nemůžeme zcela zaručit, že na poslední chvíli nedojde ke zrušení rezervace o odlehčovací službu.  Vždy se může stát nepředvídatelná situace- například hospitalizace jediné pečující osoby, v takovém případě se klient z našeho pohledu ocitá v naléhavé osobní situaci a potřebuje pobytovou službu přednostně.

Cena za odlehčovací službu je určena dle individuálně určených potřeb a skutečně spotřebovaného času, počtem strávených dnů a objednané stravy. Ceník najdete v hlavní liště -CENÍKY.

Pro nové žadatele o službu

Každý klient je jiný a jinak reaguje na změny ve svém životě. Proto je zvyklostí, že nové žadatele o odlehčovací službu si nejprve sjednáme pouze na jednu noc nebo víkend v rámci adaptačního procesu. Pobyt pak s každým dalším čerpáním odlehčovací služby prodlužujeme. Jiný postup ani nedoporučujeme.

Klient, který čerpá odlehčovací službu přes týden, dochází do některého z oddělení denního stacionáře, víkendy tráví celé na odlehčovací službě.  Je tedy potřeba osobního kontaktu s opatrovníkem a klientem sociální služby, abychom zjistili individuální potřeby klienta, získali potřebné informace k jeho pobytu u nás a další náležitosti potřebné k sepsání smlouvy. Žadatel si může projít naší organizaci a vše prohlédnout.  Proto je nejlepší cesta zavolat naší sociální pracovnici Bc. Hanu Pačutovou a domluvit si s ní osobní návštěvu organizace na telefonní číslo: 558 431 563, 603 539 068.