Vážení rodiče, opatrovníci..

situaci v ČR každý den sledujeme, zapracováváme změny. V našem kraji se na semaforu pro sociální služby stále pohybujeme v oranžové barvě, to znamená, že v kraji probíhá počínající komunitní přenos onemocnění COVID-19. Dodržujeme vnitřní pravidla zařízení za zhoršených epidemiologických podmínek, to například znamená:

 1. že každý den dezinfikujeme všechny prostory organizace, pracovníci dodržují přísná hygienická opatření, nosí roušky, používají dezinfekci rukou, na malé plochy, ale i kliky, pracovní desky stolů, pomůcky aj.
 2. týmy různých oddělení se nemíchají, navzájem nenavštěvují,
 3. kontrolujeme jak svůj zdravotní stav, tak zdravotní stav našich uživatelů,
 4. do prostor určených uživatelům nepouštíme žádné osoby, jen v případě nutných oprav
 5. rozdělujeme klienty při práci po více místnostech- dílnách, hlídáme, aby neseděli blízko sebe, ale měli mezi sebou rozestupy,
 6. jídlo podáváme po menších skupinkách,
 7. nechodíme s klienty na místa s vysokým výskytem lidí, ale chodíme často na zahradu, na vycházky ven do parku, k řece a další a další opatření

Dodržujeme usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 o přijetí krizového opatření.

Od 5. do 18. října 2020 se mohou konat (celé znění usnesení vlády)

 • hromadné akce ve vnitřních prostorách do 10 účastníků
 • hromadné venkovní akce do 20 účastníků
 • akce bez omezení počtu účastníků, pokud se jedná o členy domácnosti, výkon povolání, podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, o pohřeb
 • schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob
 • koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení, během kterých se převážně nezpívá, do 500 účastníků, kdy každý účastník má přidělené místo k sezení a kdy se neprodává občerstvení
 • sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, akce se účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu maximálně 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště
 • přípravy sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy
 • bohoslužby s nejvíce 100 účastníky, kdy každý musí mít místo k sezení, v průběhu bohoslužby se nezpívá

I přes všechna opatření se běžná náplň všech našich služeb nemění. Naši pracovníci se uživatelům věnují jako vždy a společně spolu tráví čas běžnými činnostmi. 

Buďme na sebe opatrní, trpěliví, věřím, že společně situaci zvládneme a zase bude lépe!

Natálie Hamplová, ředitelka organizace