Během loňského roku jsme se snažili vybrat takové vzdělávání a odborné stáže, které by nás co nejvíce obohatilo o praktické zkušenosti. Absolvovali jsme odborné stáže v Centru pečovatelské služby Frýdek-Místek, kde jsme se naučili správně používat kompenzační pomůcky, tak aby to bylo pro naše uživatele s omezením hybnosti příjemné.  Naučili jsme si vzájemně pomáhat, aby jsme si u přesouvání a polohování klientů sami neškodili.  Někteří z nás absolvovali dvoudenní kurz fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním, který proběhl v naší organizaci pod vedením terapeutů z Národního ústavu pro autismus. Tady jsme se naučili, jak pomoci klientovi zvládnout krizovou situaci během záchvatu, tak aby si sám neublížil, ani nikomu jinému kolem sebe. Zúčastnili jsme se konference „Vývoj dítěte s autismem po základní škole a mezirezortní spolupráce“ k mezinárodnímu dni porozumění autismu. Navštívili jsme formou výměnných odborných stáží Náš svět Pržno, Dětský domov a školní jídelnu v Čeladné. Pro inspiraci k novému tvoření jsme navštívili každoroční seminář a následně výstavu Kreativ Ostrava na výstavišti na Černé louce. Zkrátka jsme celý loňský rok nezaháleli a čerpali nové vědomosti a zkušenosti našich spřízněných poskytovatelů sociálních služeb. Každý seminář a stáž nás vždy někam nasměruje, snažíme se nové vědomosti využít v praxi a věříme, že se odráží na kvalitě naší každodenní práce.