Dne 9.10.2019 se konal v naší organizaci Žirafa den otevřených dveří, při které měla veřejnost možnost seznámit se s nabízenými službami a blíže nahlédnout do provozu v několika různých odděleních a života uživatelů. A proto i na našem oddělení Chráněné bydlení a Odlehčovací službě jsme byli připraveni na příchod zájemců o službu, přátel či rodinných příslušníků. Pro návštěvníky byla připravena prezentace o naší službě, pohoštění i ručně vyráběné dárečky. Návštěvníkům se u nás velice líbilo a své názory nám napsali do kroniky, kterou také měli k dispozici. Potěšila nás Vaše návštěva a budeme se opět těšit i v příštím roce.

Kolektiv pracovníků CHB a OS