V říjnu se v IC Žirafa uskutečnil Den otevřených dveří. I na odd. DP byl připraven hezký program.
Nejprve k nám zavítali pejsci s předvedením hodiny canisterapie pod vedením p. Fejkusové. Návštěvníci se mohli podívat, jak naši klienti na pejsky reagují a hezky se zapojují.
Následující hodinu byl připraven program s procvičováním, tancem a zpíváním, na kterou zavítala i vzácná návštěva. Přišla se podívat i celá třída žáků 5. tř. z 8. ZŠ pod vedením svého pana třídního učitele.
Nejen že se dívali, jak to tady všechno vypadá, ale také se aktivně zapojili do připraveného programu společně s klienty. Tato družba byla jistě pro všechny zúčastněné velmi obohacující a děti si odnesly silný zážitek. A věřím, že silný zážitek to byl i pro naše klienty.
Za kolektiv DP Kolaříková