Dílny
Oddělení Dílny

Uživatelé navštěvují zpravidla jednu dílnu, kde vytváří za pomoci a podpory pracovníka kreativní výrobky. Každý uživatel se časem stává „mistrem“ v několika dovednostech, máme u nás specialisty na pletení košíků, mistry malíře, tkalce nádherných téměř létajících koberců, mistry tesaře i švadleny a pletařky. Každý něco dovede.

Od roku 2011 pořádáme letní programy a dílny, kdy hodně cestujeme a poznáváme okolí, soutěžíme venku nebo kuchtíme a ochutnáváme. Léto nás baví a proto se rádi bavíme a chodíme do přírody.

Oddělení dílen nabízí uživatelům na výběr tyto dílny:

  • Dílna textilní – tkalcovská – zpracování různých druhů materiálů pro výrobu na tkalcovských stavech. Technika není náročná a práci zvládají uživatelé dobře. Jsou využívány i barevné kombinační schopnosti uživatelů a jejich kreativitu vždy podporujeme.
  • Dílna stolařská – zde se kromě různých technik stolařské a truhlářské výroby zaměřuje činnost na řezbářství. To bylo součástí výukového programu, který vedl zkušený sochař a řezbář (2013). Dosud se technika řezbářství zachovala a uživatelé ji rádi využívají. Dílna vlastní složité nástroje a pomůcky a vybavení bylo i předmětem realizace projektu „Nákup elektrické lupínkové pily“ z fondu Evraz v r. 2012
  • Dílna keramická – zpracování keramických hmot je hlavní součástí a náplní uvedené dílny. Dílna se také zabývá kreativním malováním uživatelů a v r. 2014 se zúčastnila výstavby v městském kulturním zařízení.
  • Dílna košíkářská – zde se uživatelé pracovním činnostech zaměřeným na zpracování pedigu. Z materiálu vyrábějí výrobky pro běžné užití – košíky, tácky, opletené láhve apod.
  • Dílna kreativní – široké zaměření technik na zpracování různých druhů materiálu – mýdlo, fimo-hmoty, drátků a perliček nebo provádění techniky decoupagé. Všechny činnosti jsou podporovány úsilím pracovníka dílny a jeho snahou o zdokonalení se ve výrobě a zlepšení manuálních schopností a motoriky uživatele.
  • Dílna svící – zaměření dílny je výrazné zejména při zpracování vosku a výrobě svíček a v poslední době se dílna věnuje „pletení z papíru“ a dalším kreativním technikám.
  • Dílna ručních prací – v naší prostorově nejmenší dílně se uživatelé věnují činnostem, které zaměstnanci vedou ke kreativní tvorbě při šití, vyšívání nebo pletení.

jmové kroužky, které uživatelé navštěvují:

Součástí činností vytvořených pro uživatele jsou zájmové kroužky.

Aktivity oddělení budou směřovat k rozšíření nabídky činností pro uživatele. Zejména se jedná o kurzy jógy, muzikoterapie nebo canisterapie.

Kroužek stolních a společenských her – zájem uživatelů se nesoustředí jen na tyto hry, ale zahrnuje také organizovanou zábavnou a zájmovou činnost, zejména v době letních měsíců – pořádání soutěží se zaměřením na zručnost, tělesnou a pohybovou aktivitu apod.

Kroužek sportovní – hlavní náplní je aktivita „bowling“ – uživatelé se také účastní turnaje, který pořádá organizace, věnující se znevýhodněné skupině uživatelů.

Kroužek relaxační – odpočinkový a relaxační program tohoto zájmového kroužku zahrnuje také aktivní účast zájemců na Olympiádě pro handicapované, konané pod záštitou zřizovatele organizace. Další aktivitou je pravidelná návštěva bazénu.

Kroužek výtvarný – činnost zaměřena zejména na rozvoj malování. Uživatelé sami přispívají k výzdobě oddělení a výrobky jsou také přihlašovány do soutěží (r. 2013) a předpokladem je vlastní vernisáž  a výstavy.