Vážení rodiče,

jen pro jistotu Vám zde vyvěšuji podmínky pro možnost registrace do registru osob k očkování! Vybírám Vám zde návod a tabulku, která se týká uživatelů našich služeb- osob s mentálním postižením! Tato možnost je omezena termínem, proto je potřeba jednat rychle.

OSOBY S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM – 2. SKUPINA (registrace jsou možné pouze od 12. 4. do 15. 5. 2021)

vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.
  • psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy)
  • jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS)
  • pacienti s demencí

 

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem (seznamy diagnóz a zdravotních stavů níže), můžete se nechat očkovat na jednom z těchto míst:

  1. na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte nebo
  2. u vašeho praktického lékaře

1. OČKOVACÍ MÍSTO PŘES CENTRÁLNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM

KDO:

JAK SE PŘIHLÁSIT: Registrací přes centrální rezervační systém (více v článku o centrálním rezervačním systému) k očkování na očkovacím místě. Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází, na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou.

Osoby s chronickým onemocněním mezi 16-18 lety se rezervují k očkování pouze očkovací látkou Comirnaty, která je jediná vhodná pro tuto věkovou kategorii.

S pozdravem

Natálie Hamplová