Nový koronavirus COVID-19 je respirační virus, k jehož přenosu primárně dochází kontaktem s infikovanou osobou, která zejména při mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční kapénky na své okolí.
Inkubační doba viru COVID-19 je mezi 2 až 14 dny. Následující symptomy se mohou projevit do 14 dnů od kontaktu s osobou nakaženou onemocněním:
• kašel,
• obtížné dýchání,
• horečka,
• bolesti svalů,
• únava.
Obecně může tato nákaza způsobit závažnější symptomy u osob s oslabeným imunitním systémem, starších osob a osob s chronickým onemocněním.
Důležité je postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění:
• vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
• dodržovat základní hygienická pravidla
• jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny- tj. při kašlání a kýchání řádně užívat, nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoli rukou!
• Používat dezinfekci na ruce
• Nezdržovat se v místech s vysokým počtem lidí apod.

 

Zdroj: Doporučený postup APSS ČR pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19