Vážení rodiče,

ráda bych Vám prostřednictvím našich stránek připomněla pravidla objednávání a odebírání stravy, která najdete ve smlouvě o sociální službě, rovněž v pravidlech denních stacionářů.

  1. Strava je do organizace dovážena dodavatelskou firmou.
  2. Stravu si uživatel objednává dva dny dopředu.
  3. V případě nepřítomnosti si musí stravu opět dva dny dopředu odhlásit, pokud tak neučiní, může si objednanou stravu odvést, cena neodhlášené třeba i neodebrané stravy mu bude účtována.
  4. V případě, že si opatrovník nebo rodič pro stravu přijede, přiveze si k tomu určený jídlonosič, nebo krabičku na polévku a druhé jídlo.

Jídelní lístek je vám k dispozici na jednotlivých odděleních, také na našich webových stránkách.