Pobytové služby

Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.