Vždycky jsme měli problém sehnat vhodný autobus pro naše klienty a museli jsme ho objednávat hodně dopředu. V loňském roce se nám podařilo  navázat spolupráci s panem Kalvodou majitelem firmy RKAD OSTRAVA, který provozuje silniční dopravu a je ochoten nás kdykoli za rozumnou cenu odvézt nádherným výletním autobusem, do kterého se vejde i několik invalidních vozíčků najednou. Jen díky němu jsme v letošním roce mohli pořádat dokonce dva výlety pro všechna oddělení denních stacionářů. První výlet se uskutečnil koncem června, kdy se oddělení zvýšené péče a denního pobytu vydala do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, druhý výlet jsme naplánovali do Ostravy, kde jsme se podívali do Divadla loutek. Děkujeme za spolupráci a bezpečnou jízdu :).