Setkání pro rodiče se uskutečnilo v odpoledních hodinách dne 5.2.2019  v budově oddělení dílen na ulici Janáčkova.  Probrali jsme nové informace z oblasti sociálních služeb, seznámili rodiče s novým bulletinem, zájmovými a aktivizačními činnostmi pro uživatele. Probrali jsme také otázky rodičů, které je trápili a zodpověděli všechny dotazy. Dali jsme si společně kávu, čaj, spoustu dobrot z listového těsta, které napekly jednotlivé dílny. Uživatelé čekající na své rodiče měli zajištěné promítání filmu.

Setkání mělo u rodičů velký ohlas, proto bylo stanoveno další setkání na velikonoce. Rodiče měli zájem o kreativní činnosti, aby si vyzkoušeli, co jejich opatrovanci dělají.

Akce pro rodiče považuji za velmi přínosné, nejen pro pohodu, jaká vždy na těchto setkáních vládne, ale hlavně z důvodu otevřené komunikace a hledání řešení všech otázek a uzlů, které se snažíme vždy řešit ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Děkuji všem rodičům, kteří přišli :).

Natálie Hamplová, ředitelka