Vážení rodiče, opatrovníci..

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  ze dne 30.8.2021 bude opět při přijetí klientů na odlehčovací službu probíhat testování klientů prostřednictvím rychlých antigenních testů RAT provedených zdravotníkem ve frekvenci jedenkrát za 7 dní ( každý sedmý den). V našem provozu by to znamenalo při přijetí klienta na odlehčovací službu a v případě delšího pobytu (více než 7 dní) bychom museli test zopakovat.

Vyjma klientů:

  • kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 před termínem pravidelného vyšetření
  • očkovaných klientů, kteří doloží národním certifikátem provedené očkování, za podmínky, že uplynulo od tohoto očkování nejméně 14 dnů
  •  kteří prodělali onemocnění covid-19, proběhla u nich řádná izolace podle platného Mimořádného opatření a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo víc než 180 dní.

V případě nutnosti provedení testu, budeme s vámi plánovat testování klienta před přijetím do služby v naší organizaci. Testování provádí poskytovatel zdravotních služeb, v našem případě POMAD- zdravotní péče. Zdravotní sestra přijede a  provede test. Je nutné toto plánovat dopředu, proto vše bude řešeno se sociální pracovnicí Bc. Hanou Pačutovou na tel. 558431563, 603539068, objedná sestru a řekne vám určitou hodinu, na kdy se musíte dostavit k testování. Z naší první zkušenosti: sestra je opravdu velmi zkušená, s klienty to zvládá velmi pěkně a odběr provede zcela přirozeně, jde o stěr z nosu. Je lepší, když u odběru jsou rodiče a sestra. 

Děkuji za pochopení Mgr. Natálie Hamplová