14.2.2024 Jako každý rok, tak i letos se v dílnách IC Žirafa konala Valentýnská diskotéka. Do příprav na tento den se aktivně zapojili všichni uživatelé dílen. Již týden před tímto datem všichni v dílnách se věnovali Valentýnské výzdobě, vytvořili mnoho pěkných dekorací. Novinkou byl foto – koutek, ve kterém se s radostí fotili všichni uživatelé i pracovníci. Před zahájením diskotéky si všichni uživatelé vyrobili krásná Valentýnská přání pro své nejmilejší. Celý den probíhal v láskyplném duchu.

kolektiv dílen