Zvýšené péče

Prostory a vybavení jsou speciálně přizpůsobeny potřebám osob s těžkým až hlubokým mentálním postižením, autismem a problémy v komunikaci (možnost svého soukromí, větší prostor, bezbariérový přístup – schodišťová plošina, speciální pomůcky). Pro nácvik a rozvoj dovedností prostorové a směrové orientace poskytujeme uživatelům strukturu prostoru, místa, času a činností.

Uživatelé mají k dispozici: prostornou šatnu, jídelnu spojenou s kuchyňkou, výtvarnou, smyslovou a společenskou místnost.

Uživatelům nabízíme:

  • nácvik úkonů souvisejících se sebeobsluhou a péčí o vlastní osobu (oblékání, hygienické návyky, stolování…)
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v prostoru (využití speciálních pomůcek, piktogramů, fotek…)
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností (výtvarné aktivity, práce na dotykovém počítači, smyslová a relaxační místnost, ergoterapie…)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (účast na kulturních, společenských a sportovních akcí, zvládání vycházek, hipoterapie, aktivity s využitím koní, canisterapie, muzikoterapie…)
  • podpora při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů (získávání nových pozitivních i negativních zkušeností, vlastní výběr volnočasové aktivity, alternativní a augmentativní komunikace…). Pracovníci využívají metodiku práce s uživateli s autismem, s těžkým mentálním postižením a s problémy v komunikaci.