Vážení rodiče a opatrovníci,

v současné době bylo Mimořádné opatření č. 21/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě pro Severomoravský kraj i pro naše město zrušeno. V tuto chvíli se řídíme Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8.2020, které mimo jiné vyjmenovaným sociálním službám nařizuje:

 

1.Všem osobám se s účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného
opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:

 • v zařízeních sociálních služeb:  týdenní stacionáře, domovy
  pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním
  režimem, a zařízením poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě,…

Podrobnější informace se dozvíte na stránkách ministerstva zdravotnictví, celé znění mimořádného opatření v odkaze:   https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-1.pdf

V organizaci tedy platí:

 1. že od dnešního dne se klienti odlehčovací služby nemusí prokazovat negativním testem PCR na onemocnění SARS COV-2 s negativním výsledkem
 2. pro denní stacionář stále platí vstupní zóny (rodiče předávají své opatrovance před vstupem do budovy), měření teploty při příchodu do zařízení a dodržování dezinfekce rukou
 3. vzhledem k propojenosti všech služeb všichni zaměstnanci ambulantní služby nadále nosí roušky a dodržují vnitřní pravidla pro znovuotevření denního stacionáře, která jsme přijali při otevření služby dne 25.5.2020
 4. na pobytové služby mohou chodit návštěvy do budovy za dodržení stanovených podmínek:
 • Při příchodu počká návštěva v potkávací zóně (před skleněnými dveřmi) na pracovníka.
 • Pracovník změří všem osobám před vstupem na oddělení teplotu. V případě, že teplota bude vyšší než 37,0°C, nebude této osobě umožněn vstup do budovy.
 • Každá návštěva před vstupem do oddělení vyplní prohlášení o bezinfekčnosti (je připraveno na stolečku i s propiskou).
 • Návštěva bude mít roušku a před vstupem si vydezinfikuje ruce.
 • Návštěva proběhne na jednolůžkovém pokoji daného uživatele.
 • Po odchodu návštěvy bude místnost pracovníkem vyvětrána a provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

Děkuji za pochopení a dodržování všech protiepidemiologických nařízení Natálie Hamplová