Vážení rodiče, opatrovníci

dovoluji si Vás upozornit, že jsem dnes vyvěsila výroční zprávu organizace za loňský rok  na našich stránkách. Během minulého týdne jsem také začala doplňovat fotogalerii, kde nově najdete sekci výstav. První výstava s názvem „Andělé 2020“, je výstava, která se bohužel vlivem pandemie neuskutečnila. Proto jsme vytvořené anděly nafotili a vyvěsili alespoň touto formou. Také jsme nově zařadili do poskytovaných služeb oddělení ergoterapie, kde se můžete dočíst o tom, jak uživatelé cvičí a čemu se během ergoterapie věnují. Fotky pak najdete v průběhu března ve fotogalerii v ergoterapii. Stránky jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

S pozdravem Natálie Hamplová