Vážení rodiče, opatrovníci

Dle nových mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví přistupujeme k novým podmínkám přijetí klientů na odlehčovací službu.

Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN aktualizováno č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, podle kterého musí všichni poskytovatelé zdravotních služeb poskytující dlouhodobou lůžkovou péči a všichni poskytovatelé sociálních služeb v DOZP, DpS, DZR a v odlehčovacích službách v pobytové formě od 9. března 2021 s frekvencí jedenkrát za 5 dní provést preventivní antigenní test všem svým pacientům/uživatelům. Mimořádné opatření stanovuje výjimky, kdy se vyšetření neprovádí.

 1. Osobám, které onemocnění COVID-19 prodělaly, uplynula u nich doba izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a toto se prokazuje zprávou lékaře
 2. osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
  souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více
  než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
  uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  nebo
  iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
  uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,“
 3. Osobám, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem, prokazuje se potvrzením o testu
 4. Osobám, mladším 18 let, prokazuje se OP

V případě, že se Vás některá z uvedených možností týká, je potřeba toto doložit ještě před přijetím na odlehčovací službu sociální pracovnici.

V případě nutnosti provedení testu, budeme s vámi plánovat testování klienta před přijetím do služby v naší organizaci. Testování provádí poskytovatel zdravotních služeb, v našem případě POMAD- zdravotní péče. Zdravotní sestra přijede a  provede test. Je nutné toto plánovat dopředu, proto vše bude řešeno se sociální pracovnicí Bc. Janinou Fojtíkovou na tel. 558431563, 603539068, objedná sestru a řekne vám určitou hodinu, na kdy se musíte dostavit k testování. Z naší první zkušenosti: sestra je opravdu velmi zkušená, s klienty to zvládá velmi pěkně a odběr provede zcela přirozeně, jde o stěr z nosu. Je lepší, když u odběru jsou rodiče a sestra. Jde také o to, že v případě pozitivního výsledku, není možné klienta na odlehčovací službu přijmout. Proto si ho rodiče rovnou odvádí domů. Celý odběr probíhá v prostorách ergoterapie. 

Pokud máte možnost nechat opatrovance testovat někde jinde a je to pro vás pohodlnější a dostupnější řešení, stačí doložit výsledek testů.

Děkuji všem rodičům za pochopení a trpělivost.

Natálie Hamplová, ředitelka