Vážení rodiče,

vkládám Vám zde tiskovou zprávu z MPSV, která se týká ošetřovného pro pracující rodiče, kteří musí zajistit péči o své nezaopatřené dítě.

Vybírám základní informaci a pod aktualitu vkládám odkaz na celé znění.

Kdo bude mít nárok na ošetřovné při uzavření škol od 14. 10. 2020 podle aktuálně
připravované právní úpravy?
Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci
z důvodu ošetřování/péče:
• dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10
let)
• nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby
(již od stupně I.) bez omezení věku,
• o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních
stacionářů a obdobných zařízení,
• o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Kdy si mohu požádat o ošetřovné?
Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc,
tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář.
Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému
zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

Celá tisková zpráva zde.

S pozdravem Natálie Hamplová