Vážení rodiče, opatrovníci…

na základě usnesení ministerstva zdravotnictví ze dne 19.10.2020 přistupuji k novému opatření ohledně čerpání odlehčovací služby. Od zítřka bude možné, aby (i přes dvoulůžkový pokoj) byl ubytován ve stejném čase vždy jen jeden klient. Odlehčovací službu si prosím nově plánujte prostřednictvím vedoucí odlehčovací služby: Bc. Michaely Huvarové na služebním telefonním čísle: 731903421.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče,
poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením,
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb
poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne
21. října 2020

3. pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány
služby, (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního onemocnění)
a v případě podezření na onemocnění COVID-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat
místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,
4. stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění
COVID-19 uvnitř svých zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická opatření aktualizovat
v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace a podle doporučení Ministerstva
zdravotnictví a, jde-li o poskytovatele sociálních služeb, také Ministerstva práce
a sociálních věcí.

Děkuji za pochopení Natálie Hamplová