Vážení rodiče, opatrovníci, uživatelé…

dovoluji si Vám poděkovat za Vaši trpělivost během rekonstrukce budovy, která byla prováděna od listopadu /2022 do července /2023 a zahrnovala výměnu oken, vybudování nájezdových ramp a zateplení obvodového pláště přístavby. Investiční akce Statutárního města  Frýdek ≈ Místek s názvem Výměna oken v Žirafě IC FM především zvýšila energetické úspory v objektu.

Klientům přinesla vyšší komfort a kvalitu poskytovaných služeb. Nová okna prosvětlila místnosti, jejich otvírání je rozvrženo tak, aby vyhovovalo provozu. Bílé parapety jsou čisté a způsobily, že místnosti vypadají útulněji. Nové zadní vchody jsou hojně využívány samotnými klienty denního pobytu, kteří si za slunného počasí chodívají rádi sednout během celého dne na lavičku hned za dveřmi, aniž by se museli přezouvat nebo převlíkat. Klienti zvýšené péče i ergoterapie hojně využívají možnosti kdykoli vyběhnout na zahradu s koloběžkou, na houpačku.. Venkovní žaluzie využíváme všichni, protože nám pomáhají temperovat místnosti na příjemnou teplotu. Celá budova s novým „kabátem“ prokoukla a vypadá opravdu moc pěkně.

Chtěla bych poděkovat našemu zřizovateli, za skvěle provedenou investiční akci. Vám rodičům, kteří jste často stáli přede dveřmi, trpělivě čekali a snášeli občas i pěkný zmatek. Klientům, kteří se museli přizpůsobit neustálým změnám. Všem pracovníkům, kteří odvedli skvělou práci často v náročných podmínkách.

Mgr. Natálie Hamplová, ředitelka