Vážení uživatelé, rodiče, opatrovníci..

Vláda České republiky dne 7.5.2020 schválila Aktualizaci plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. Na základě tohoto plánu bychom měli znovu otevřít denní stacionář už 25. května 2020.

Vkládám Vám zde zkrácené znění  schváleného plánu rozvolnění opatření, které se týká našeho denního stacionáře. Prosím Vás o spolupráci při znovuotevření zejména v požadavcích na dodržení ochrany úst a zvýšené hygieny. Těšíme se na Vás.

Natálie Hamplová

 

Pondělí 25. května

1. Otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let

2. Možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

 

Nadále platí u všech opatření, že klienti a zaměstnanci nadále používají náležitou ochranu nosu a úst (rouška), bude dostupná virucidní desinfekce k použití ve všech zařízeních a skupinové aktivity budou probíhat v maximálním počtu 5 osob (4+1), a to až do odvolání. Plán byl vypracován a schválen v rámci vnitřních procesů MPSV2 a byl projednán dne 21. 4. 2020 na Ministerstvu zdravotnictví pracovní skupinou MZ-Karanténa. Pracovní skupina k návrhu plánu nevyjádřila žádné výhrady a navíc doporučila doplnění několika opatření, která do návrhu byla zapracována. Následně byl plán projednán i s klíčovými aktéry v sociálních službách dne 22. 4. 20203. Plnění tohoto plánu bude průběžně (každý týden) předkládáno k projednání Ústřednímu krizovému štábu. Navrhovaný plán bude průběžně aktualizován a pozměňován dle vývoje epidemiologické situace v ČR.