Vážení rodiče,

přečtěte si prosím obecné požadavky, které je potřeba během znovuotevření dodržovat. Všechny tyto požadavky kladou na pracovníky zvýšené nároky  a proto prosím o vaši maximální spolupráci a trpělivost. Zamodřila jsem Vám body u kterých nám můžete nejvíce pomoci. Stejně tak bych Vás ráda informovala, že vzhledem k velkému výpadku provozu denního stacionáře, budou všechna oddělení fungovat celé prázdniny bez přerušení provozu. Děkuji.

S pozdravem Natálie Hamplová

 

Uvolňování opatření poskytovatelů sociálních služeb dle asociace poskytovatelů sociálních služeb

Obecné požadavky:

■  Všichni pracovníci – roušky.

■  Všichni uživatelé, kteří zvládnou mít – roušky.

■  Dodržovat min. 1,5 m rozestupy mezi uživateli.

 ■  Skupina max. 5 uživatelů a max. 2 pracovníci v 1 místnosti (pokud není u služby uvedeno jinak).

■  V šatně dodržovat rozestupy mezi uživateli a mít oblečení dostatečně daleko od sebe.

■  Při doprovodu převzít uživatele před vstupními dveřmi a stejně tak ho před nimi i předat – nepouštět 3. osobu do objektu, včetně měření teploty.

■  Stravování zajistit ve stejných 5 členných skupinách s dostatečným rozestupem při jídle (u služeb zajišťujících stravu).

■  V případě, že to nelze, tak bez stravy, nebo pouze s vlastní, přinesenou z domova – strava připravená ke konzumaci bez potřeby ohřevu (pro služby zajišťující stravu).

■  Průběžná dezinfekce povrchů.

■  Každodenní dezinfekce prostorů – úklidem, popř. germicidní lampou.

■  Používat pouze omyvatelné a pratelné pomůcky.

■  Uživatelé – roušky z domova v označeném sáčku „ČISTÉ“ + označený sáček „ŠPINAVÉ“.

■  Používání pouze jednorázových papírových ručníků.

■  Plánování času příchodu a odchodu uživatelů, příchody a odchody rozložit do celé provozní doby.

■  Střídat dny, pokud bude zájemců více než doporučená kapacita, a to tak, aby se uživatelé z jednotlivých skupin (dnů) nemísili (aby v případě nákazy nešli do karantény všichni).

■  Stálá skupina pracovníků – nestřídat a nepromíchávat je při střídání mezi sebou.