Plesy všeobecně patří mezi nejoblíbenější akce našich uživatelů. Oddělení dílen jako každý rok připravili něco originálního a uspořádali krásný „květinový ples“. Výzdoba interiéru, dámský oděv, pánům v klopě i na jiných místech, tam všude rozkvetly kytičky. Látkové kytky na své oblečení, vyráběli uživatelé v kurzicích už od pondělka. Na přípravách se podíleli úplně všichni, každý přidal ruce k dílu.

Samotnému plesu předcházela krátká, ale zajímavá přednáška, na téma společenské chování.

A jak samotný ples? Diskotéka, o kterou se zasloužila DJ Eliška, roztančila všechny přítomné uživatelé i personál. Nechyběla elegance, spousta zábavy a úsměvů na tvářích.

za oddělení dílen Jadomková a p. Mleczková