Vážení uživatelé, rodiče a zákonní zástupci,

již jsem psala v minulém roce, že jsme obdrželi dotaci z Moravskoslezského kraje na opravu zastřešení a bezbariérového vstupu do objektu denního stacionáře na ulici Janáčkova 310. Na přelomu března a dubna do 31.05.2019 budeme provádět opravu zadního bezbariérového vstupu na oddělení dílny.

Prosíme Vás, aby jste nevstupovali na staveniště a dbali o svou bezpečnost. Do budovy se bude vstupovat hlavním vchodem z ulice Janáčkova 310. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se s Vámi na nový bezbariérový vstup.

Natálie Hamplová, ředitelka organizace