Mezinárodní den autismu jsme oslavili účastí na odborné konferenci pod názvem: „Vývoj dítěte po základní škole a mezirezortní spolupráce.“, kde jsme si poslechli zajímavé přednášky především psychologů, terapeutů a psychiatrů z praxe z PN v Bohnicích, nebo FN v Praze v Motole. Odborníci nám přiblížili specifika psychologického vyšetření u dětí s poruchami autistického spektra, nebo také význam správné diagnostiky u těchto poruch a mnoho dalších témat.

Druhý den 24.3.2018 se naše organizace zapojila do informační kampaně v OC Forum Nová Karolína. Vytvořili jsme stanoviště a stali se tak součástí „Cesty za poznáním autismu“, která byla určena široké veřejnosti ke zvýšení informovanosti o tomto neurovývojovém postižení, které se projevuje zejména v oblasti komunikace, interakce a představivosti.

Touto cestou chci také poděkovat celému oddělení zvýšené péče našeho denního stacionáře, kde se tým pracovnic věnuje klientům právě s tímto postižením nejen za prezentaci naší organizace, ale především za jejich obětavost, optimismus a tvořivost v jejich každodenní přímé práci s klienty.

ředitelka organizace