Věděli jste, že Světový den sociální práce byl poprvé vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků (IFSW). Každoročně se slaví vždy třetí úterý v měsíci březnu. Tento den upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam. Naše oddělení Chráněné bydlení a Odlehčovací služby jej oslavili tím, že jsme vyrazili za kulturou do Kina Vlast ve Frýdku-Místku.

Zde se můžete také podívat na video, které vzniklo pro prezentaci sociální práce.

https://www.youtube.com/watch?v=yO6W-Cu0O4A

Za oddělení Michaela Huvarová