Chtěla bych se ohlédnout za velmi zajímavou návštěvou, která proběhla ještě před zahájením právě probíhající rekonstrukce budovy na ulici Fibichova. V polovině listopadu se přijela na naši organizaci podívat paní poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Michaela Šebelová. Paní poslankyně si se zájmem prohlédla naší organizaci, viděla všechny prostory, prošla si obě budovy. Krátce promluvila s pracovníky, seznámila se s klienty, které pozdravila a i s nimi prohodila pár přátelských slovíček. Z její návštěvy jsem cítila skutečný zájem o naše služby, na spoustu věcí se doptávala, byla nadšená z oddělení ergoterapie, oceňovala útulné a domácí prostředí naší organizace. Paní poslankyně ocenila naši práci a svou návštěvou nás potěšila.  Před vánocemi zahřála na srdci.

Natálie Hamplová

 

V pondělí jsem navštívila organizaci… – Michaela Šebelová | Facebook