V pátek 13-tého nás navštívily žákyně z  Německé republiky z města Rotenburg. Toto město se zaměřuje na sociální služby a pomoc lidem s handicapem. Děvčata si prošla všechny dílny, seznámila se s uživateli a náplní prací jednotlivých dílen. Po krátké přestávce a občerstvení, které připravily pracovnice dílen, si stážistky vlastnoručně vyzkoušely ruční výrobu svíček. Z exkurze odcházely dívky nadšeny a s malým dárkem jako vzpomínku na návštěvu v Žirafě. Jedna z žákyň napsala o návštěvě krátkou zprávu.

V pátek 13.1.2023 jsem se s mými třemi německými kamarádkami zúčastnila velmi pěkné exkurze v denním stacionáři oddělení dílen v organizaci Žirafa-Integrované centrum Frýdek-Místek. Paní ředitelka Mgr. Natálie Hamplová nám umožnila prohlídku jejich organizace. V rámci Exkurze jsme si mohly vyrobit společně s klienty zařízení svíčku či mýdlo pod vedením paní Podhorné. Během exkurze vládla velmi přátelská atmosféra. Německé žákyně byly nadšené. Přijely do Frýdku-Místku z odborné školy v Rotenburgu (Dolní Sasko). Realizují 4x týdně praxi v Jeslích Frýdek-Místek,p.o. a výuku 1x týdně na Střední zdravotnické škole Frýdek-Místek, p.o.

Angelina, žákyně 2. ročníku oboru praktická sestra SZŠ FM

Projekt Erasmus+ a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže – Tandem – Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek (zdrskolafm.cz)